Akcja Operacja Czysta Muchawka

2021-04-10, Siedlce

Akcja rozpocznie się około godziny 12:00 na tyłach sklepu Mrówka (od strony Zalewu), posprzątamy ścieżkę i przylegająca łąkę w stronę rzeki Muchawki, oraz brzegi rzeki dostępne w tym miejscu

Strona Akcji
Sztab: Polski Klub Ekologiczny Siedlce
Szef Sztabu: Barbara Mileszczyk
Telefon: 510379651
Email: ekoklub.siedlce@gmail.com
Rejestracja zakończona