Akcja OPERACJA CZYSTA RZEKA BIAŁA

2021-04-16, Białystok

Sprzątamy okolicę rzeki Białej przy parku przy ul. Wierzbowej. Spotykamy się przy mostku o godz. 10:00.
Sztab: SP7BIAŁYSTOK
Szef Sztabu: Katarzyna Sawczyńska Sawczyńska
Telefon: 604919287
Email: kheca@wp.pl
Rejestracja zakończona