Akcja Operacja Czysta Rzeka Czyżówka

2021-04-10, Konstantynów

Spotykamy się 10 kwietnia (sobota) o godz. 9.00 przed Pałacem Platerów w Konstantynowie. Posprzątamy brzegi Czyżówki i park.

Strona Akcji
Sztab: Czyżówka
Szef Sztabu: Beata Łyczewska
Telefon: 603609794
Email: tpzk5@wp.pl
Rejestracja zakończona