Akcja Operacja Czysta Rzeka - Dolina Narwi - Doktorce

2021-04-11, Doktorce

Spotykamy się w Doktorach przy plaży w niedzielę 11 kwietnia o godz. 11.00. Sprzątamy brzeg rzeki od mostu do parku linowego oraz pobliski las. Cześć osób będzie też sprzątać rzekę z poziomu kajaka na odcinku Lesznia-Doktorce.
Sztab: Operacja Czysta Rzeka - Dolina Narwi - Doktorce
Szef Sztabu: Agata Hryciuk
Telefon: 534989251
Email: plutycze6@gmail.com
Rejestracja zakończona