Akcja Operacja Czysta rzeka na Łąkach Nowohuckich

2021-04-17, Kraków

Spotykamy się 17 kwietnia przy Nowohuckim Centrum Kultury i stamtąd udamy się na użytek ekologiczny, by oczyścić teren Łąk Nowohuckich wraz z przepływającymi przez ni ciekami wodnymi.

Strona Akcji
Sztab: Aktywni Centrum D
Szef Sztabu: Małgorzata Szymczyk-Karnasiewicz
Telefon: 510132999
Email: mszymczyk-karnasiewicz@wp.pl
Rejestracja zakończona