Akcja Operacja Czysta Rzeka - Świerże

2021-04-17, Świerże

Sprzątanie brzegu rzeki Bug od kościoła do młyna

Strona Akcji
Sztab: Stowarzyszenie Miłośników Świerż i Ziemi Świerżowskiej
Szef Sztabu: Ewa Kozaczuk
Telefon: 669981277
Email: gowswierze@gmail.com
Rejestracja zakończona