Akcja Operacja Czysta Wisła

2021-04-15, Warszawa

DHLowa Paczka zbiera się 15 kwietnia o godzinie 10:00 na parkingu przed siedzibą DHL Parcel przy ulicy Osmańskiej 2, skąd przemieścimy się nad Wisłę. Posprzątamy teren na odcinku pomiędzy Mostem Śląsko-Dąbrowskim a mostem Świętokrzyskim.
Sztab: DHL Parcel
Szef Sztabu: Magdalena Czajkowska Czajkowska
Telefon: 515091851
Email: magdalena.czajkowska@dhl.com
Rejestracja zakończona