Akcja Operacja Czysta Wyżnica - Kajaki w Józefowie nad Wisłą

2021-04-17, Józefów Nad Wisłą

Akcja polega na zbiorowym sprzątaniu koryta rzeki Wyżnicy przy wykorzystaniu kajaków z mobilnej wypożyczalni wkajakach

Strona Akcji
Sztab: WKAJAKACH
Szef Sztabu: Lidia Klimek
Telefon: 663659306
Email: wkajakach@gmail.com
Rejestracja zakończona