Akcja Operacja Koprzywianka

2021-04-17, Koprzywnica

Akcja p.n. Operacja Koprzywianka, skupiona będzie wokół rzeki przepływającej przez nasze miasteczko. Wolontariusze będą mieli za zadanie usuwanie odpadów w linii brzegowej oraz w korycie Koprzywianki.

Strona Akcji
Sztab: Operacja Koprzywianka
Szef Sztabu: Krzysztof Pitra
Telefon: 666117426
Email: kdk39@op.pl
Rejestracja zakończona