Akcja Operacja Koprzywianka2

2021-04-17, Koprzywnica

Operacja Koprzywianka - pod takim hasłem będziemy działać na rzecz otaczającej nas przyrody. Dołączamy do ogólnopolskiej akcji sprzątania rzek w linii brzegowej oraz ich korytach, a także w bezpośredniej okolicy sąsiadującej z rzeką. Zachęcamy wszystkich miłośników przyrody do włączenia się w proekologiczne działanie. Osoby niepełnoletnie mogą brać udział w sprzątaniu wyłącznie pod opieką osoby dorosłej. Finał operacji wyznaczony jest na 17 kwietnia 2021r.(sobota).

Strona Akcji
Sztab: Operacja Koprzywianka
Szef Sztabu: Krzysztof Pitra
Telefon: 666117426
Email: kdk39@op.pl
Rejestracja zakończona