Akcja Operacja Lutnia Piszczac

2021-04-17, Piszczac

Sprzątamy Lutnie od tamy do mostu wzdłuż ulicy kaczeńcowej w Piszczacu.
Sztab: Gminne Centrum Kultury i Sportu w Piszczacu
Szef Sztabu: Michalina Roguska
Telefon: 724067897
Email: michalina.roguska@gmail.com
Rejestracja zakończona