Akcja Operacja Mszanka

2021-04-10, Mszana Dolna

Sprzątanie brzegów i koryta Mszanki.

Strona Akcji
Sztab: Mszanka
Szef Sztabu: Piotr Armatys
Telefon: 606913027
Email: kamil050@op.pl
Rejestracja zakończona