Akcja Operacja Rzeka nad Jeziorem Długim SP7

2021-04-14, Olsztyn

Akcja sprzątania szkolna. Klasa 3 b z wychowawczynią SP7 w Olsztynie. Termin TBC po lockdownie, jak dzieci wrócą do szkoły. Akcja pilotażowa.
Sztab: Operacja Rzeka w Olsztynie
Szef Sztabu: Izabela Sałamacha
Telefon: 609900492
Email: izabelasalamacha@gmail.com
Rejestracja zakończona