Akcja Operacja rzeka w Wierzchucy

2021-04-16, Drohiczyn

Sprzątanie terenu nad rzeka Bug w Wierzchucy
Sztab: Sztab Drohiczyn
Szef Sztabu: Anna Jarocka
Telefon: 509081722
Email: annajarocka07@gmail.com
Rejestracja zakończona