Akcja Pomiar wody na Bugu we Włodawie

2021-04-17, Włodawa

Spotykamy się przy pomiarze wody na Bugu we Włodawie. Spacer i sprzątanie okolicy od pomiaru wody w stronę oczyszczalni.
Sztab: Inicjatywa LWL
Szef Sztabu: Konrad Smoliński
Telefon: 733497928
Email: inicjatywalwl@gmail.com
Rejestracja zakończona