Akcja Posprzątajmy nasz kawałek rzeki

2021-04-10, Małkinia Górna

Zgodnie z ideą Operacji Czysta Rzeka, zachęcamy mieszkańców gminy Małkinia Górna i osób przebywających tu czasowo do uprzątnięcia terenów przyległych do rzeki Bug i jego starorzeczy. Planujemy aby wolontariusze posprzątali tereny począwszy od Podgórza Gazdy, a skończywszy na Kiełczewie. Liczymy na dużą pomoc ze strony Samorządu i Zakładu Gospodarki Komunalnej i Mieszkaniowej przy odbiorze zebranych nieczystości.

Strona Akcji
Sztab: Gminny Ośrodek Kultury i Sportu
Szef Sztabu: Ewa Siwek
Telefon: 297455062
Email: gokis@malkiniagorna.pl
Rejestracja zakończona