Akcja Posprzątajmy naszą rzekę

2021-04-10, Moszczanka

Sztab: Stowarzyszenie Rozwoju i Współpracy Wsi Moszczanka i Skrzebowa
Szef Sztabu: Karol Marszał
Telefon: 517201106
Email: karolmarszal@wp.pl
Rejestracja zakończona