Akcja Ratowanie Bożej Ziemi

2021-04-17, Bielsko-Biała

Sztab: Ratownicy Bożej Ziemii
Szef Sztabu: Julia Jurecka
Telefon: 516796901
Email: juliajurecka00@gmail.com
Rejestracja zakończona