Akcja Rzeka Linnia i grodzisko Starorypin

2021-04-17, Starorypin

Rzeka Linia to prawy dopływ rzeki Rypienicy. Obie związany są z historią jednej z najstarszych osad w Polsce wzmiankowanych źródłowo już w XI wieku. Pragniemy w tym roku posprzątać nagromadzone nad brzegami i w korycie rzeki Linii odpady pozostawione tu nie przed wiekami, ale właśnie w ostatnich latach. Pozostawione przez niechlujnych użytkowników tego miejsca. Wypoczywających tu, czy poszukujących śladów przeszłości. Rzeka jest niewielka, ale piękna i historyczna. Razem możemy sprawić, że będzie tak jak być powinno. Spotykamy się przy grodzisku w Starorypinie, w gminie Rypin, bo to miejsce jest łatwe do namierzenia i znane lokalnej społeczności. Zapraszamy do wspólnej akcji.

Strona Akcji
Sztab: Starorypin - rzeka Linnia
Szef Sztabu: Andrzej Szalkowski
Telefon: 604171839
Email: muzeum@rypin.eu
Rejestracja zakończona