Akcja Skarpa 2

2021-04-17, Włodawa

Spotkanie 17.04.2021 godz. 10.00 przy oczyszczalni ścieków
Sztab: Inicjatywa LWL
Szef Sztabu: Konrad Smoliński
Telefon: 733497928
Email: inicjatywalwl@gmail.com
Rejestracja zakończona