Akcja Sprzątajmy Łabuńkę

2021-04-09, Zamość

Spotykamy się 9 kwietnia 2021 r. o godz. 10.00 przy ul. Królowej Jadwigi w Zamościu (Bulwar Żółkwi). Będziemy sprzątać Łabuńkę na terenie Miasta Zamość na odcinku od ul. Królowej Jadwigi do Al. 1 Maja. Akcja organizowana jest przez Urząd Miasta Zamość oraz Przedsiębiorstwo Gospodarki Komunalnej Sp. z o.o. w Zamościu. Tel kontaktowy dla wolontariuszy 846772437 w godz. 7.30-15.30

Strona Akcji
Sztab: Miasto Zamość oraz Przedsiębiorstwo Gospodarki Komunalnej Sp. z o.o. w Zamościu
Szef Sztabu: Jarosław Miechowiecki
Telefon: 607296012, 604083071, 846772431
Email: komunalny@zamosc.pl
Rejestracja zakończona