Akcja Sprzątamy Bug

2021-04-11, Mielnik

Wolontariusze spotykają się o godz. 12:00 w "Topolinie"

Strona Akcji
Sztab: Gmina Mielnik
Szef Sztabu: Emilia Śnieżko
Telefon: 502096156
Email: e.sniezko@mielnik.com.pl
Rejestracja zakończona