Akcja Sprzątamy Narew

2021-04-17, Pułtusk

W związku z przedłużonymi obostrzeniami ustaliliśmy przeniesienie terminu akcji na 24.04.2021r... Spotykamy się o 10.00 w Oddziale Wodnym "Pełta" PTTK Pułtusk ul.Solna9.Celem akcji jest sprzątnie śmieci zanieczyszczających naszą piękną Narew oraz promowanie Dbania o Czystość...
Sztab: PTTK Pułtusk
Szef Sztabu: Małgorzata Modelska
Telefon: 507372089
Email: poczta@pultusk.pttk.pl
Rejestracja zakończona