Akcja Sprzątamy starorzecze

2021-04-10, Małkinia Górna

Zgodnie z ideą Operacji Czysta Rzeka, zachęcamy mieszkańców gminy Małkinia Górna i do uprzątnięcia terenów przyległych do rzeki Bug i jego starorzeczy. Planujemy posprzątać starorzecze w Zawistach Nadbużnych. Liczymy na dużą pomoc ze strony Samorządu, OSP oraz Zakładu Gospodarki Komunalnej i Mieszkaniowej przy odbiorze zebranych nieczystości.

Strona Akcji
Sztab: Gminny Ośrodek Kultury i Sportu
Szef Sztabu: Ewa Siwek
Telefon: 297455062
Email: gokis@malkiniagorna.pl
Rejestracja zakończona