Akcja Sprzątamy Uherkę

2021-04-17, Sawin

Sprzątanie koryta rzeki Uherka na terenie Gminy Sawin

Strona Akcji
Sztab: Urząd Gminy Sawin
Szef Sztabu: Paulina Torbiczuk
Telefon: 884660891
Email: paulina.torbiczuk@sawin.pl
Rejestracja zakończona