Akcja sprzątanie brzegów i koryta rzeki Widawa

2021-04-10, Wrocław

Spotykamy się o godz. 10:00 na rogu ul. Zduńska / Fryzjerska (przy moście) Sprzątanie potrwa do godziny 13:00 Później zaplonowane jest ognisko i poczęstunek.
Sztab: przeTrzebienie SSP
Szef Sztabu: Michał Jęczmiński
Telefon: 519500284
Email: michal.jeczminski@skanska.pl
Rejestracja zakończona