Akcja Sprzątanie brzegów rzeki Warta

2021-04-10, Lelity

Sprzątanie brzegów rzeki Warta, wzdłuż miejscowości Lelity, Antonie i Płaczki wraz z mieszkańcami ochotnikami.

Strona Akcji
Sztab: Sztab Jurajscy Nadwarcianie
Szef Sztabu: Agnieszka Krankowska
Telefon: 531554348
Email: agaszymanska_26@interia.eu
Rejestracja zakończona