Akcja SPRZĄTANIE BRZEGÓW RZEKI WIEPRZ W OKOLICACH BARANOWA

2021-04-17, Baranów

Spotykamy się koło oczyszczalni ścieków w Baranowie o godzinie 8:00. Teren działania - tak jak w latach ubiegłych - brzegi rzeki Wieprz i starorzeczy w okolicach Baranowa.
Sztab: SPOŁECZNA STRAŻ RYBACKA W BARANOWIE n. WIEPRZEM
Szef Sztabu: Grzegorz Wawer
Telefon: 604181380
Email: grzesiowawer@poczta.onet.pl
Rejestracja zakończona