Akcja Sprzątanie miejscowości Lipniki

2021-04-17, Jedwabno

Sprzątnie miejscowości Lipniki wzdłuż dróg lokalnych oraz lasu.

Strona Akcji
Sztab: Gmina Jedwabno
Szef Sztabu: Katarzyna Kosim-Orzechowska
Telefon: 896213045
Email: k.orzechowska@jedwabno.pl
Rejestracja zakończona