Akcja Sprzątanie rezerwatu Jezioro Kiełpińskie

2021-04-17, Kiełpin

Akcja dotyczy sprzątania terenu leżącego w granicach rezerwatu jak i jego otuliny. Posiadamy zgodę z RDOŚ. Miejsce spotkania - skrzyżowanie ul. Ogrodowej i ul. Kościelna Droga, Kiełpin Godzina spotkania i startu akcji - 10.30.

Strona Akcji
Sztab: Strażnicy Czystej Okolicy
Szef Sztabu: Agnieszka Gawron-Smater
Telefon: 606449918
Email: agawronsmater@gmail.com
Rejestracja zakończona