Akcja Sprzątanie terenu Gminy Uchanie wraz ze zbiornikami wodnymi .

2021-04-17, UCHANIE

Dokonamy uprzątnięcia miejscowości na terenie gminy oraz rejonu zbiorników wodnych położonych na terenie Gminy Uchanie.
Sztab: Harcerstwo Uchanie 3 Gromada Zuchowa oraz 9 Wielopoziomowa Drużyna Harcerska im. Marii Konopnickiej w Uchaniach .
Szef Sztabu: Andrzej Rosiński
Telefon: 607600147
Email: roseczka3@tlen.pl
Rejestracja zakończona