Akcja Sprzątanie Wieprza

2021-03-27, Kijany Kościelne

Spotykamy się 27 marca o 11:00 na Hulaj-Łące (plac przy Kościele w Kijanach). Tam rozdzielamy worki i dzielimy się terenem działania. Zasadniczo sprzątać będziemy oba brzegi od mostu w Kijanach w górę i w dół rzeki - tak daleko na ile nam starczy czasu i chęci. Dla posiadaczy sprzętu pływającego zbiórka o 11:30 na łące powyżej mostu w Kijanach. Pełne worki gromadzimy przy wjeździe na Hulaj-Łąkę. Do zoba

Strona Akcji
Sztab: Pół Wieprza
Szef Sztabu: Dawid Soszyński
Telefon: 663492817
Email: dawid.soszynski@wp.pl
Rejestracja zakończona