Akcja STAR MORS

2021-04-17, Golub-Dobrzyń

Członkowie Klubu Miłośników Morsowania "STAR MORS" będą sprzątać odcinek Drwęcy z Golubia -Dobrzynia w stronę Bobrowisk, zarówno z brzegu jak i z rzeki.
Sztab: STAR MORS GOLUB-DOBRZYŃ
Szef Sztabu: Jarek Borowski
Telefon: 602719235
Email: jaborowski@wp.pl
Rejestracja zakończona