Akcja SZTAB PAŁAC I FOLWARK ŁOCHÓW

2021-04-11, Łochów

sprzątamy Liwiec od strony Pałacu i Folwarku Łochów. Pocżątek od ul. Rzecznej (przy wiacie grilowej)do granicy działki.
Sztab: Pałac i Folwark Łochów
Szef Sztabu: Dorota Parys-Rowicka
Telefon: 530 558 974
Email: dparys@arche.pl
Rejestracja zakończona