Akcja Toczna

2021-04-17, Łosice

Spotykamy się 17.04.2021 o godz. 10.00 na parkingu przy Transgranicznym Centrum Dialogu Kultur, ul. Berka Joselewicza 13. Sprzątamy teren wzdłuż rzeki Toczna w stronę Łąki Storczykowej.

Strona Akcji
Sztab: Łosice
Szef Sztabu: Dorota Kozłowska
Telefon: 577 566 444
Email: ldklosice@interia.pl
Rejestracja zakończona