Akcja Warto dbać o Wartę

2021-04-17, Zakrzówek Szlachecki

Miejsce zbiórki: parking przy Zbiorniku Zakrzówek Szlachecki w Zakrzówku Szlacheckim. Sprzątany będzie teren rzeki Warty wraz z przyległymi starorzeczami na odcinku: od okolic starorzecza „Podkowa” w Jankowicach do ujścia dawnego koryta Warty (teren za mostem w Zakrzówku Szlacheckim).
Sztab: Starostwo Powiatowe w Radomsku
Szef Sztabu: Arkadiusz Szczegodziński
Telefon: 530570055
Email: promocja@radomszczanski.pl
Rejestracja zakończona