Akcja Wielkie Sprzątanie przez Wielkie W

2021-04-10, Karkowo

Akcja ma na celu organizację sprzątania przez mieszkańców sołectwa. Podczas wydarzenia ważnym celem jest wpajanie młodym mieszkańcom jak ważne jest nie śmiecenie i dbanie o środowisko.

Strona Akcji
Sztab: Karkowo
Szef Sztabu: Paweł Datkiewicz
Telefon: 510988420
Email: pdatkiewicz@gmail.com
Rejestracja zakończona