Akcja Wiosenne porządki Łówcza 2021

2021-04-10, Łówcza

Spotykamy się przy świetlicy o 11-tej. Sprzątamy okolice rzeki Łówczanka, teren przy świetlicy i cerkwi oraz park podworski.

Strona Akcji
Sztab: Sołectwo Łówcza
Szef Sztabu: Ryszard Krawczyk
Telefon: 502635917
Email: r_krawczyk@interia.pl
Rejestracja zakończona