Akcja Wiosenne sprzątanie rzeki Iławki

2021-04-17, Iława

Spotykamy się w Iławie o godz.9.00 na wyspie młyńskiej skąd rozpoczynany naszą akcję. Kończyny w miejscowości Dziarnówek , gdzie podsumujemy naszą akcję przy ognisku i misce gorącej zupy
Sztab: Oddział PTTK w Iławie
Szef Sztabu: Krzysztof Truszczyński
Telefon: 603 800 636; 513 768 259
Email: poczta@ilawa.pttk.pl
Rejestracja zakończona