Akcja Włodawa PCK 2

2021-04-17, Włodawa

Spotykamy się w Sobotę 17.04.2021 o godzinie 10.00 pod Starą Kaflarnią. Liderem drugiej włodawskiej Akcji Operacji Czysta Rzeka 2021 - Włodawa PCK 2 - jest Pani Iwona Szwaj - kontakt: 667 790 519.
Sztab: Inicjatywa LWL
Szef Sztabu: Konrad Smoliński
Telefon: 733497928
Email: inicjatywalwl@gmail.com
Rejestracja zakończona