Akcja Wspólne sprzątanie Wełny! Ekipa 1

2021-04-17, Nowy Młyn

Startujemy koło 10 z wybranych miejsc, płyniemy do Muzeum Młynarstwa w Jaraczu po drodze zbierając śmieci. Szczegółowe informacje na facbookowym wydarzeniu.

Strona Akcji
Sztab: Miłoś(ć)nicy Doliny Wełny
Szef Sztabu: Antoni Szulgit
Telefon: 509 315 933
Email: port@nowymlyn.com
Rejestracja zakończona