Akcja Wspólnie sprzątamy woźnicki las

2021-04-10, Woźniki

Miejsce sprzątania to tereny dzikiego wysypiska na terenie lasu ( tzw. GAĆ) Plan sprzątania: 10.04.2021 w godzinach 14-17.
Sztab: Woźniki - Zielony Śląsk
Szef Sztabu: Bartłomiej Pliczko
Telefon: 506154603
Email: biuro@pliczko.pl
Rejestracja zakończona