Akcja Wydma

2021-04-17, Siedlce

Sztab: Sztab Wydma
Szef Sztabu: Omelaniuk Maciej
Telefon: 603938269
Email: kontenery@operacjarzeka.pl
Rejestracja zakończona