Akcja Żywiec Leśnianka

2021-04-10, Żywiec

Sprzątanie rzeki Leśnianka na odcinku od kąpieliska przy drodze S1 aż do mostku na Szlaku Piwnym
Sztab: Żywiec Leśnianka
Szef Sztabu: Joanna Świątek
Telefon: 794677820
Email: joanna.maria.swiatek@gmail.com
Rejestracja zakończona