ANPHARM PRZEDSIĘBIORSTWO FARMACEUTYCZNE - MAŁGORZATA CHAMERA

ANPHARM PRZEDSIĘBIORSTWO FARMACEUTYCZNE - MAŁGORZATA CHAMERA

Anpharm Przedsiębiorstwo Farmaceutyczne S.A. jest częścią Grupy Servier, która od lat działa na rzecz zrównoważonego rozwoju, a od 2016 roku formalnie włączyła społeczną odpowiedzialność biznesu w swoją strategię. Jedną z wartości całej Grupy jest szeroko rozumiana Troska nie tylko o pacjenta, naszych pracowników i kontrahentów, ale również o środowisko naturalne. Do akcji „Operacja Czysta Rzeka” przystąpiliśmy w ramach Grupy Servier w Polsce razem z przyjaciółmi  z Servier Polska oraz Egis Polska. Udział w programie jest wyrazem naszego zaangażowania. Wiemy, że słowa inspirują, ale to czyny pociągają i zmieniają świat, a tych nam potrzeba, by pobudzić świadomość i zdobyć wiedzę, co możemy robić inaczej na rzecz naszej przyrody. Sprzątamy po sobie dla siebie i przyszłych pokoleń. Wybory, których dokonujemy dziś mają ogromne znaczenie na nadchodzące jutro. Dlatego włączmy się w kolejną inicjatywę na rzecz naszej przyrody. 


Jakie działania podejmuje Anpharm w kontekście zrównoważonego rozwoju, ochrony środowiska?


Podejście CSR w naszej firmie opiera się na zaangażowaniu Zarządu i Pracowników, solidnej metodologii (SBTi – sciencebasedtargets), jak również na konkretnych działaniach. Jako zakład produkcyjny dążymy do ograniczenia śladu węglowego podejmując konkretne kroki:

- optymalne korzystanie z zasobów oraz odpowiedzialne gospodarowanie ściekami i odpadami, 

- usprawnienia procesów produkcyjnych w celu zmniejszenia emisji CO2 i zwiększenia efektywności energetycznej ISO 50001,

- program EcoDesign by Servier integrujący społeczeństwo i kwestie środowiskowe na poszczególnych etapach cyklu życia naszych leków, 

- współpracę z Ministerstwem Rozwoju i innymi organizacjami NGO (Koalicja 5 frakcji), społecznościami lokalnymi na rzecz ochrony środowiska. 

Siłą naszego CSR są nie tylko projekty inicjowane przez firmę, ale przede wszystkim pomysły naszych pracowników. Między innymi w ten sposób powstały projekty takie jak: Szkółka roślin z dobrej ręki, Ogród pracowniczy (z roślinami nektaropylnymi), Adopcja rodzin pszczelich, Ryneczek rzeczy wtórnych, czy Wolontariat pracowniczy. Oprócz tego angażujemy się w liczne inicjatywy charytatywne na rzecz różnych Fundacji, Instytucji, a także osób prywatnych. 

Naszym działaniom na rzecz zrównoważonego rozwoju towarzyszy regularna edukacja skierowana do wszystkich pracowników. 


Strategia, plany na najbliższe lata związane ze zrównoważonym rozwojem?


W odpowiedzi na kryzys klimatyczny oraz zgodnie z zobowiązaniami COP21 jednym z założeń Strategii Grupy Servier, w tym także Anpharmu, jest zmniejszenie globalnych emisji CO2 Grupy o 25% do 2030 roku. 

Kluczem do sukcesu jest kontynowanie już wdrożonych działań oraz podejmowanie nowych inicjatyw w odpowiedzi na bieżące potrzeby środowiskowe. W najbliższym czasie realizować będziemy projekty optymalizujące zużycie energii, opakowań, transportu towarów i osób, zakupu surowców oraz gospodarowanie odpadami i ściekami.  

Walka ze zmianami klimatu może być skuteczna tylko wtedy, gdy jest prowadzona na wszystkich frontach zarówno zbiorowo, jak i  indywidualnie, więc zależy wyłącznie od nas!

Małgorzata Chamera, Specjalista ds. Bezpieczeństwa Pracy i Ochrony Środowiska