Sponsorzy i Partnerzy o Akcji

PEPSICO POLAND – JULIAN KRZYŻANOWSKI

PepsiCo już od lat konsekwentnie realizuje cele w obszarze zrównoważonego rozwoju. Szczególny nacisk kładziemy na zaangażowanie firmy w realizację celów, które pozwolą wdrożyć zmiany prowadzące do zapewnienia lepszego jutra dla wszystkich mie...

ARCHE S.A. – WŁADYSŁAW GROCHOWSKI

W naszej działalności kierujemy się zasadą, że dbanie o środowisko to nie tylko recykling i inwestowanie w odnawialne źródła energii lecz także praca u podstaw oraz proste zmiany w codziennym życiu. W przypadku Operacji Czysta Rzeka w oczyszc...

EPSON EUROPE B.V. ODDZIAŁ W POLSCE – KRZYSZTOF MODRZEWSKI

Ekologia - jako jedna z wartości zmieniających świat na lepsze - jest od lat jedną z podstawowych wyróżników określających Epson. Co ważne, przedsięwzięcia i inwestycje na skalę globalną idą w parze z inicjatywami oddolnymi, angażującymi nasz zespół...

DHL - MAGDALENA BUGAJŁO

Troska o środowisko naturalne to ważna część polityki społecznej odpowiedzialności w DHL Parcel. Orientacja na ochronę środowiska wynika z polityki GoGreen, realizowanej globalnie przez całą grupę DPDHL, której jesteśmy częścią. Jeśli to tylko możliw...

GRUPA TOYOTA AUTO PODLASIE - MAREK WIELICZKO

Grupa Toyota Auto Podlasie przystępując do akcji “Operacja Czysta Rzeka” chce się wpisać w kolejną inicjatywę związaną z ekologią i ochroną środowiska. Będąc członkiem sieci Autoryzowanych Stacji Dilerskich stworzonej przez Toyotę Motor Poland, mamy...

FORTE PLUS - GRZEGORZ KRYCKA

Firma  Forte + przyłączając się do akcji Operacja Czysta Rzeka realizuje jeden ze swoich celów, którym jest aktywny i widoczny wpływ na poprawę środowiska. Zdajemy sobie sprawę jak ważne dla nas i dla naszych dzieci są nawet najdrobniejsze dział...

ASEKOL PL - MIROSŁAW BAŚCIUK

Firma Asekol bardzo chętnie angażuje się w akcje społeczne, które mają potencjał edukacyjny, ale jednocześnie angażują ludzi do konkretnych aktywności oraz przynoszą wymierne rezultaty. Operacja Czysta Rzeka bardzo dobrze spełnia tak postawione warun...

EGIS POLSKA - MONIKA ŚWIERSZCZ

Do akcji „Operacja Czysta Rzeka” przystąpiliśmy w ramach Grupy Servier w Polsce, w partnerstwie z firmą Servier Polska i przedsiębiorstwem Anpharm. W Grupie Servier przykładamy dużą wagę do działań proekologicznych na rzecz wspólnego dobra. Udzi...

ANPHARM PRZEDSIĘBIORSTWO FARMACEUTYCZNE - MAŁGORZATA CHAMERA

Anpharm Przedsiębiorstwo Farmaceutyczne S.A. jest częścią Grupy Servier, która od lat działa na rzecz zrównoważonego rozwoju, a od 2016 roku formalnie włączyła społeczną odpowiedzialność biznesu w swoją strategię. Jedną z wartości całej Grupy jest sz...

SERVIER - EWA CIEPAŁOWICZ

W firmie Servier wierzymy, że zrównoważony rozwój przejawia się w każdym aspekcie działalności – bez względu na to, czy chodzi o produkcję leków, działalność naukową, relacje z pacjentami, czy ekologię. Samo pojęcie zrównoważonego rozwoju ewoluuje, j...

DOBRA ENERGIA DLA OLSZTYNA - KRZYSZTOF WITKOWSKI

Ochrona środowiska naturalnego i działanie na rzecz zrównoważonego rozwoju to misja, którą Dobra Energia dla Olsztyna ma wpisaną swoje DNA. Jesteśmy otwarci na wszelkie cenne inicjatywy związane z ekologią i edukacją w tym zakresie. Dlatego też natur...

OTCF - MAGDALENA STĘPIEŃ-ŁYGA

Zgodnie z założeniami naszej strategii 4F Change wierzymy, że małe kroki wielu osób prowadzą do wielkich zmian. Zachęcamy wszystkich, którzy widzą potrzebę i czują odpowiedzialność podejmowania konkretnych i wymiernych działań na rzecz środowiska. Ch...

FUNDACJA INTER CARS - KATARZYNA OLEKSOWICZ

Misją Fundacji Inter Cars jest wspieranie rozwoju dostępnej, bezpiecznej oraz odpowiedzialnej mobilności, dla ludzi i klimatu. Fundacja skupia swoje działania w czterech obszarach, jakimi są - rozwój kompetencji przyszłości, troska o środowisko natur...

PROLOGIS - PAWEŁ SAPEK

Odpowiedzialność wobec środowiska naturalnego oraz realizacja działań, które służą celom zrównoważonego rozwoju stanowią filary długofalowej strategii Prologis. Postrzegamy całe zagadnienie szerzej, nie tylko przez pryzmat samego środowiska naturalne...

INTEL TECHNOLOGY POLAND - BARTOSZ CIEPLUCH

Intel dąży do uzyskania statusu światowego lidera w zakresie zrównoważonego rozwoju. Razem z naszymi pracownikami i partnerami podejmujemy szereg inicjatyw nie tylko ograniczających nasz wpływ na otoczenie, ale także na rzecz ochrony środowiska natur...

FORMASTER - KATARZYNA BURSZTEIN

Marka Dafi jest producentem rozwiązań do filtracji wody od ponad 30 lat. Jesteśmy polską firmą z rodzinnymi tradycjami. Rozwijamy się dynamicznie oraz jesteśmy świadomi, że nasze działania muszą iść w parze z ochroną środowiska. Z przykrością obserwu...

SEGRO – BOŻENA KRAWCZYK

Akcja „Operacja Czysta Rzeka” doskonale wpisuje się w nasz Community Investment Plan, w ramach którego  angażujemy się w działania ekologiczne w tych lokalizacjach, w których znajdują się nasze parki. Dlatego też zdecydowaliśmy się na wolo...