DHL - MAGDALENA BUGAJŁO

DHL - MAGDALENA BUGAJŁO

Troska o środowisko naturalne to ważna część polityki społecznej odpowiedzialności w DHL Parcel. Orientacja na ochronę środowiska wynika z polityki GoGreen, realizowanej globalnie przez całą grupę DPDHL, której jesteśmy częścią. Jeśli to tylko możliwe korzystamy z rozwiązań przyjaznych środowisku, czego przykładem jest zwiększanie udziału samochodowych elektrycznych we flocie kurierskiej. Jesteśmy partnerem wielu akcji społecznych, których celem jest budowanie świadomości ekologicznej. Do takich inicjatyw zaliczamy „Operację Czysta Rzeka” dlatego z wielką radością i zaangażowaniem przyłączamy się do niej kolejny raz.  


Jakie działania podejmuje DHL  w kontekście ochrony środowiska,  zrównoważonego rozwoju, odpowiedzialności w biznesie?

Działań jest naprawdę sporo, od niewielkich inicjatyw jak sadzenie drzew, bo duże inwestycje jak tworzenie farm fotowoltaicznych. Szczególne miejsce na mapie naszych aktywności na rzecz środowiska zajmuje program PaczUle. Powstał w celu tworzenia pasiek na terenie terminali przeładunkowych w odpowiedzi na globalny trend zakładania uli w miastach. Miasta, jako strefy nierolnicze, a więc wolne od działania szkodliwych dla pszczół  pestycydów, tworzą  zdrowe środowisko życia dla tych owadów. Unikalność tego programu polega na tym, że w sposób lokalny rozwiązuje problem, który w istocie jest globalny. Aby uświadomić sobie dlaczego pszczoły są tak ważne dla naszego ekosystemu wystarczy wspomnieć, że zapylania wymagają tysiące odmian roślin. Gdyby owady zapylające zniknęły, oznaczałoby to katastrofę nie tylko ekologiczną, ale być może także humanitarną, bowiem załamałaby się produkcja żywności. Ręczne zapylanie jest bardzo kosztowne, czasochłonne i wymaga ogromnych nakładów pracy. Program PaczUle pozwala naszym pracownikom aktywnie włączyć się w ochronę środowiska naturalnego, a do tego dochodzi przyjemność posiadania  miodu z własnej pasieki.

 Magdalena Bugajło, dyrektor komunikacji marketingowej i PR w DHL Parcel