SEGRO – BOŻENA KRAWCZYK

SEGRO – BOŻENA KRAWCZYK


Akcja „Operacja Czysta Rzeka” doskonale wpisuje się w nasz Community Investment Plan, w ramach którego  angażujemy się w działania ekologiczne w tych lokalizacjach, w których znajdują się nasze parki. Dlatego też zdecydowaliśmy się na wolontariat pracowniczy na terenie miasta Łodzi.

Community Investment Plan to część naszego nowego programu „Odpowiedzialne SEGRO”, uruchomionego w lutym bieżącego roku. Oparliśmy go na trzech filarach: dążymy do osiągnięcia zerowej emisji dwutlenku węgla do 2030 r., inwestujemy w lokalne społeczności i rozwijamy talenty.

W SEGRO nieustannie dążymy do neutralizacji wpływu naszej działalności na środowisko naturalne m.in. poprzez stosowanie w naszych obiektach magazynowych różnorodnych rozwiązań ekologicznych. . Cieszymy się, że nasze działania w Polsce są zauważane. Ule i hotele dla owadów, zbudowane z inicjatywy pracowników SEGRO, oraz stacje ładowania dla samochodów elektrycznych i hybrydowych zostały wyróżnione w raporcie Forum Odpowiedzialnego Biznesu „Odpowiedzialny biznes w Polsce 2020. Dobre praktyki”. Uzyskaliśmy też tytuł Lidera Zrównoważonego Budownictwa w konkursie Sustainable Economy Awards.


Jakie działania podejmuje SEGRO Poland w kontekście ochrony środowiska, odpowiedzialności w biznesie, zrównoważonego rozwoju?

Standardem dla obiektów magazynowych SEGRO w Polsce jest ekologiczna certyfikacja BREEAM. Wiele punktów, niezbędnych do zdobycia tego certyfikatu, jest przyznawanych za recykling: samej powierzchni, w przypadku budowy typu brown field (na dawnych nieużytkach przemysłowych), ale też wykorzystywanych materiałów. Kolejne punkty przyznawane są m.in. za poziom energooszczędności budynku.

Nawet pozornie niewielkie działania mogą zwiększyć efektywność ekologiczną budynków. Przykładem jest wprowadzenie nowoczesnego oświetlenia zewnętrznego LED we wszystkich parkach SEGRO. Jest ono implementowane także we wnętrzach wszystkich nowopowstających obiektów, ponadto wdrażane przy okazji odnawiania istniejących powierzchni. Nie bez powodu – technologia LED umożliwia redukcję zużycia energii o 30 proc. w porównaniu do tradycyjnego oświetlania.

W misję ochrony środowiska niezwykle zaangażowani są również nasi pracownicy, którzy własnoręcznie stworzyli ekologiczne hotele dla owadów w parkach SEGRO. Z kolei do zainstalowanych w czterech lokalizacjach w Polsce uli wprowadziło się już ponad pół miliona pszczół.

Kolejną inicjatywą, związaną z rozwijającym się trendem elektromobilności, jest zainstalowanie stacji ładowania pojazdów elektrycznych i hybrydowych w każdym z parków logistycznych SEGRO w Polsce. Co więcej, w kilku obiektach samochody wykorzystywane przez obsługę parków zostały wymienione na te z napędem elektrycznym. Swoimi działaniami chcemy inspirować klientów i inne firmy do korzystnych dla środowiska naturalnego zmian.

Naszym klientom oferujemy również kompleksowy system monitorowania mediów, którego zadaniem jest kontrola zużycia m.in. energii elektrycznej w czasie rzeczywistym. Pozwala to na efektywne zarządzanie mediami i optymalizację ich zużycia. Dotychczas to rozwiązanie zostało wprowadzone w kilkunastu naszych parkach w Polsce.

 

Strategia, plany na najbliższe lata dotyczące zrównoważonego rozwoju.

Staramy się sprostać rosnącym oczekiwaniom klientów, jednocześnie kładąc nacisk na zrównoważony rozwój. Zgodnie z naszą strategią i założeniami wspomnianego wcześniej programu „Odpowiedzialne SEGRO”, zamierzamy osiągnąć neutralność emisyjną do 2030 roku.

Nasze plany rozwoju na najbliższe lata obejmują zatem konsekwentne inwestowanie w ekologiczne materiały, rozwiązania i w PropTech. Równolegle, w bliskiej współpracy z lokalnymi władzami i organizacjami charytatywnymi, chcemy  rozwijać nasz Community Investment Plan.

Bożena Krawczyk, Dyrektor Inwestycyjna SEGRO na Europę Centralną