GRUPA TOYOTA AUTO PODLASIE - MAREK WIELICZKO

GRUPA TOYOTA AUTO PODLASIE - MAREK WIELICZKO

Grupa Toyota Auto Podlasie przystępując do akcji “Operacja Czysta Rzeka” chce się wpisać w kolejną inicjatywę związaną z ekologią i ochroną środowiska. Będąc członkiem sieci Autoryzowanych Stacji Dilerskich stworzonej przez Toyotę Motor Poland, mamy ogromną świadomość naszego wpływu na środowisko naturalne. Czynnie i chętnie uczestniczymy w różnorodnych projektach i akcjach związanych z ochroną środowiska. Realizujemy swoją misję poprzez zapewnienie pełnej i profesjonalnej obsługi w każdym obszarze prowadzonej działalności z zachowaniem zerowego lub minimalnego wpływu na środowisko.

Szeroko pojęta obsługa samochodów w naszych stacjach, prowadzona w poszanowaniu dla środowiska naturalnego, wymaga budowania świadomości środowiskowej wśród pracowników, firm współpracujących oraz Klientów. Budowa tej świadomości odbywa się w sposób ciągły i jest stale rozwijana o nowo powstające aspekty środowiskowe. Całą swoją działalność opieramy na bezwzględnym poszanowaniu i respektowaniu przepisów prawa. W związku z tym prowadzimy segregację odpadów, kontrolujemy emisję gazów, monitorujemy czynniki szkodliwe i zużycie mediów.  Mamy opracowane i wdrożone procedury związane z recyklingiem i utylizacją odpadów niebezpiecznych pojawiających się w toku naszej codziennej pracy. Powyższymi zagadnieniami zajmują się pracownicy naszej grupy.  Miło jest mi stwierdzić, że zachowania te przenoszą się także na prywatną sferę życia. W chwili gdy dowiedziałem się o akcji “Operacja Czysta Rzeka”, wiedziałem, że nasza współpraca nie zakończy się tylko na relacjach B2B. W naszej organizacji realizowany jest program ciągłego doskonalenia – Kaizen, który pozwala nam w sposób łatwy i przyjemny powołać sztab Toyoty złożony z pracowników naszych stacji, działający w ramach akcji “Operacja Czysta Rzeka”.


Jakie działania podejmuje Toyota Auto Podlasie w kontekście zrównoważonego rozwoju, ochrony środowiska?

Od wielu lat mamy wdrożony System Zarządzania Środowiskowego wg normy ISO 14001:2015. Aby uzyskać certyfikację tej normy organizacja musi spełniać wiele parametrów regulujących wpływ na środowisko. W naszych stacjach spełnianie tych wymagań jest rzeczą oczywistą i bezdyskusyjną. Wszyscy codziennie o to dbamy. 

Grupa Toyota Auto Podlasie kładzie także bardzo duży nacisk na czynnik edukacyjny w zakresie ochrony środowiska. Prowadzimy różnego rodzaju akcje budujące świadomość społeczną w zakresie ekologii. “Zielony Miesiąc Toyoty”, Olimpiada Wiedzy Ekologicznej, konkurs “Dream cars”, “eco driving”, to tylko niektóre z działań przez nas prowadzonych, skierowanych do naszych klientów, współpracowników i pracowników. Szczególnie cieszą działania i sukcesy związane z edukacją najmłodszych. W konkursie plastycznym “Dream cars” prace dzieci naszych klientów zdobywały nagrody na poziomie krajowym oraz międzynarodowym.

Ogromnym wsparciem w naszych działaniach jest technologia którą dysponujemy. Niskoemisyjne napędy hybrydowe, napęd oparty na wodorze i ogniwach paliwowych w których produktem ubocznym jest woda, lakiery samochodowe absorbujące zanieczyszczenia z powietrza. Inżynierowie i naukowcy w Toyota Motor Corporation ciągle doskonalą te rozwiązania, a co najważniejsze wprowadzają do powszechnego użycia.


Strategia, plany na najbliższe lata związane ze zrównoważonym rozwojem.

Będąc częścią globalnej organizacji wpisujemy się w ogólnoświatowe działania prowadzone przez Toyotę Motor Corporation. Obecnie naszym flagowym projektem jest Toyota Environmental Challenge 2050. Wdrażany jest on na całym świecie, zarówno w wielkich fabrykach w Japonii, jak i na pojedynczych stanowiskach pracy w naszych stacjach. Ogólne założenia programu, który ma być wdrożony do 2050 roku polegają na zrealizowaniu 6 celów:

Zero emisji CO2 w nowych samochodach;

Zero emisji CO2 w całym cyklu życia samochodu;

Zero emisji CO2 w fabrykach;

Ograniczenie i optymalizacja zużycia wody;

Działalność oparta na surowcach z recyklingu;

Społeczeństwo harmonijnie współżyjące z naturą.

Grupa Toyota Auto Podlasie identyfikuje się z tymi założeniami i to jest naszym celem na najbliższe lata w zakresie zrównoważonego rozwoju środowiskowego.

Marek Wieliczko, Dyrektor Zarządzający Auto Podlasie – grupy autoryzowanych salonów Toyoty