EGIS POLSKA - MONIKA ŚWIERSZCZ

EGIS POLSKA - MONIKA ŚWIERSZCZ


Do akcji „Operacja Czysta Rzeka” przystąpiliśmy w ramach Grupy Servier w Polsce, w partnerstwie z firmą Servier Polska i przedsiębiorstwem Anpharm. 

W Grupie Servier przykładamy dużą wagę do działań proekologicznych na rzecz wspólnego dobra. Udział w akcji wpisuje się w zasady, które wyznajemy i wartości w oparciu o które działamy, takie jak np. Troska. 

Ta wartość przyświeca nam w Egis, gdy wspieramy szpitalne oddziały dziecięce, ale i wybieramy ekologiczne torby papierowe zamiast plastikowych.

Wizja klimatycznej katastrofy jest realna. Specjalny raport naukowy ONZ ostrzega: katastrofalne skutki zmiany klimatu nastąpią szybciej niż prognozowano. Jesteśmy pierwszym pokoleniem, które ma świadomość, że niszczy swoją planetę i ostatnim, które może coś z tym faktem zrobić. Odpady, plastik stanowią coraz większe zagrożenie dla nas ludzi, dla naszej egzystencji. Środowisko naturalne jest wspólne, problem śmiecenia dotyczy nas wszystkich.   

Poprzez zaangażowanie w akcję "Operacja Czyta Rzeka", która jest największą w Polsce inicjatywą sprzątania rzek oraz ich okolic, chcemy okazać nasze wsparcie i chęć pomocy. Nasi wolontariusze wezmą udział w zorganizowanej akcji sprzątania terenów przyrzecznych w wybranej lokalizacji na terenie Polski. Udział w tej inicjatywie będzie również okazją do tego, abyśmy edukowali siebie i nasze dzieci.  


Jakie działania podejmuje Egis Polska w kontekście zrównoważonego rozwoju, ochrony środowiska? 


Jesteśmy firmą odpowiedzialną społecznie. Angażujemy się z wiele projektów w zakresie edukacji pacjentów, troski o pracowników, ich zdrowie i rozwój, działalności charytatywnej, a także troski o środowisko naturalne.

Chętnie włączamy się w działania proekologiczne na rzecz wspólnego dobra m.in. budujemy ule, budy dla bezdomnych psów czy sadzimy drzewa w parku. 

W ramach akcji społecznej Greenpeace „Adoptuj pszczołę” adoptowaliśmy 256 pszczół czyli dokładnie tyle, ile osób liczy zespół Egis Polska. W biurze zrezygnowaliśmy z wody w plastikowych butelkach. Pijemy kranówkę. Zachęcamy pracowników terenowych do nieużywania plastikowych butelek rozdając szklane opakowania wielorazowego użytku. 

Promujemy aktywności prośrodowiskowe i  zachęcamy do tego, żeby dbać o naszą planetę. W zeszłym roku zorganizowaliśmy konkurs ekologiczny, który polegał na zebraniu pomysłów inspirujących  do ekologicznego stylu życia. 

EKOnagrody trafiły do wszystkich, którzy nadesłali swoje inicjatywy. Cieszymy się, że takie działania są naturalne dla pracowników i są inicjowane z potrzeby zadbania o otoczenie i środowisko.


Monika Świerszcz, Menedżer Działu HR